Informacije šulskeho wjednistwa

Lubi šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin,

Česćeni starši,

za Wami leži napinacy tydźeń. Ale jako prěnje wjeselimy so nad tym, zo sće wšitcy čiwi a strowi.

Spytamy was, lubi šulerjo, pospochi prawidłownje z nowymi nadawkami zastarać. Zwěsćamy tež, kak pilnje wy wam stajene nadawki wotwołaće a je doma spjelniće. Chcu was pohonjować dale z wučerkami a wučerjemi po wam znatych digitalnych pućach kontakt wudźeržować, so naprašować a tež wo pomoc prosyć, hdyž něšto njezrozumiće.

My wšitcy dyrbimy w tutej wurjadnej situaciji so mjezsobu podpěrać a zhromadnje wuknyć.

 

Za šulerjow Sek II je so w běhu tydźenja wuknjenska platforma Lernsax instalowała.

Wot póndźele chcemy krok po kroku šulerjow 10. do 5. lětnika do tutoho wuknjenskeho systema integrować. Prošu informujće so k tomu pod wam znatym tučasnym přistupom k wuknjenskim nadawkam. Tam je za was přihotowana přiručka jako pomoc při přizjewjenju.

 

Sym přeswědčeny, zo budźeće so spěšnje w programje namakać a techniske lěpšiny za sebje zwěsćić.

 

Dawaja pak nimo winowatostnych šulskich nadawkow hišće tójšto dalšich digitalnych poskitkow.

Der Verband stellt eine Übersicht zur Verfügung, die auf kostenfreie Angebote der Schulbuchverlage verweist, um Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu unterstützen.

  • Die Stadtbibliothek Bautzen

Die digitalen Angebote stehen mit ihrem riesigem Informations- und Unterhaltungspotential ebenso wie bisher zur Verfügung und können mit einem gültigen Bibliotheksausweis vollumfänglich und rund um die Uhr genutzt werden. Damit auch bisher noch nicht angemeldete BürgerInnen diese Dienste nutzen können, bietet die Stadtbibliothek die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung an.

Sie erreichen unser Service-Telefon von Montag bis Mittwoch und Freitag, jeweils 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter 03591 / 534 827. Darüber hinaus können Sie uns per E-Mail kontaktieren. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Besonders hinweisen möchten wir auf die Online-Kurse von Brockhaus - Schülertraining für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik, die für die Zeit der Schulschließungen von den Bibliotheksnutzern kostenfrei genutzt werden können. Die Trainingseinheiten wurden von Fachexperten und Didaktikern entwickelt.

 

Mamy hišće jednu próstwu na was, dokelž dyrbiće wjele časa nutřka a před kompjuterom wutrać. Mysliće tež na pohib a sport, wonka w zahrodźe abo w lěsu abo pod digitalnym nawodom, na přikład přez youtube.

 

Z přećelnym postrowom

Renè Wjacławk

šulski nawoda