Informacije šulskeho wjednistwa

Česćeni starši, lubi šulerjo,

Wy sće pilnje w domjacym dźěle Wam stajene nadawki spjelnili. Za wulki dźěl z Was běše to napinace ale tež wužadace dźěło. Tež Wam, česćeni starši, chcemy dźak wuprajić, zo sće dźěći při spjelnjenju swojich nadawkow swědomiće podpěrali.

Smy z Wašeje strony pokiwy dóstali, kak hodźi so digitalny wuknjenski proces stajnje dale optiměrować. W tutym nastupanju smy wšitcy wjele nazhonjenjow zběrali a tójšto nawuknyli.

 

Zo byšće sej čas hač k jutrownym prózdninam lěpje zarjadować móhli , informujemy Was wo dalšim postupowanju.

 

Fachowi wučerjo staja nowe nadawki jenož hišće hač do pjatka, dnja 03.04.2020 za šulerjow 5.-11.lětnika do syće.

Za šulerjow 12.lětnika je wosebita situacija, hladajo na maturitne pruwowanja a přihot tutych. Tu wobsteji dale móžnosć sposrědkowanja nadawkow, zamołwitosć leži w rukach fachowych wučerjow.

 

Za šulerjow 5.-11. lětnika woznamjenja to wot 06.04. do 08.04. 2020, zo wy prošu

  • hišće wotewrjene nadawki spjelniće abo dokónčiće,
  • nadawki ke kontroli wučerjam sposrědkujeće, jeli je to žadane,
  • móžnosć k naprašowanju wužiwaće.

 

Česćeni starši, lubi šulerjo, wo dalšim postupowanju informujemy Was sčasom.

Našim šulerjam 12.lětnika přejemy přiwšěm měrny přihot na maturu.

 

Za čas jutrow přejemy Wam wšitko dobreho.

 

Renè Wjacławk

šulski nawoda