Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady 2018/19

Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady z.t. 2019                         (staw 22.8.2019)

25.09.2019

10.00- 16.00 hodź. hłowna proba w SLA (orchester, chór, přestawka 11.30- 12.30)

26.09.2019

kaž 25.09.

27.09.2019

generalka w Chrósćicach, 18.00- 21.00 hodź.

28.09.2019

19.30 hodź. prapremiera oratorija „Hrodźišćo“ w Chrósćicach

składnostnje 70. róčnicy załoženja brigady, zhromadnje z orchestrom SLA

29.09.2019

17.00 hodź. 2. předstajenje „Hrodźišća“ w „Jednoće“ w Chrósćicach

04.10.2019

3. předstajenje „Hrodźišća“ w Liberecach składnostnje 70. róčnicy serbskeho gymnazialneho kubłanja w CZ a „Čěsko- serbskeho kulturneho lěta 2019“

- 11.30 hodź. wotjězd wot SGB

- 13.00- 13.45 hodź. wobjed

- 14.00- 16.00 hodź. proba (15.30- 16.00 wotwodźěće wopomnjenskeje tafle)

- 16.15- 17.45 hodź. zahajenska swjatočnosć

- 17.45- 18.30 hodź. přestwaka, přikusk, přihot na koncert

- 18.30- 20.00 hodź. koncert „Hrodźišćo“

19.11.2019

Dźeń wotewrjenych duri na SGB

23.11.2019

Schadźowanka

03.12.2019

Chór: cyłodnjowska proba za adwentny koncert, 9.30- 14.50 hodź.

08.12.2019

Młodźinski nyšpor

14.12.2019

Adwentny koncert w Michałskej cyrkwi, w 17.00 hodź.

20.12.2019

Adwentnička SGB

10.-13.02.2020

12.02.

Chór a instrumentalna skupina: probowe lěhwo w Hejnicach

Koncert w Liberecach

08.04.2020

Cyłodnjowska proba za nalětni koncert, 7.40- 14.50 hodź.

25.04.2020

Nalětni koncert

20.05.2020

Šulski swjedźeń SŠZC

04.07.2020

Maturna swjatoćnosć w Chrósćicach