Projektowe dny za druhu cuzu rěč w 6. lětniku

Rušćinarjo 6. lětnika serbskeho gymnazija Budyšin wobdźělichu so tohorunja wot 19.6. do 21.6. 2018 na projekće za cuze rěče.

Chcemy skrótka wo tym rozprawjeć. Projekt měješe temu „Swětowe mišterstwa kopańcy w Ruskej“.

Bild 1.jpg Bild 2.jpg Bild 3.jpg Bild 4.jpg

Na prěnim dnju mějachmy nadawk plakat wo městach, hdźež so wubědźowanja wotměchu, zhotowić. Za to dźěchmy do kompjuteroweho kabineta a slědźichmy w interneće za informacijemi.

Na druhim dnju dźěchmy wšitcy do šulskeje kuchnje a zwarichmy sej tam po ruskich receptach
3 schodźenkowy meni  k wobjedu.

Dźěłachmy w třoch skupinach a přihotowachmy bliny, „salat Olivier“ a sadowu solotej. Při garněrowanju mějachmy nadawk symbole swětowych mišterstwow zapřijeć. Jury naše wukony hódnoćeše po čistoće, kreatiwnosći, dźěle w skupinje a wězo tež po słodźe. Potom sej wšitcy meni zesłodźeć dachmy.

Na třećim a poslednim dnju dokónčichmy naše plakaty a předstajichmy sej je mjezsobu.

Dobyćerjo při warjenju běchu Sophie, Johanna a Magdalena a najlěpšej plakataj zhotowichu woni tež a hišće Elina a Hannah. Wšitcy dóstachu rjanu medalju a ruske słódkosće.

Na kóncu předstajichmy wšo tež skupinomaj francošćiny a čěšćiny.              

                                                                                                Spisane wot Sophie Matješkec z 6-1