Šulerska wuměna w čěšćinje

„V druhé polovině září jsem strávila v rámci studentské výměny týden v osmé třídě na gymnáziu v Budyšíně. Moc se mi tam líbilo, ale spousta věcí fungovala jinak, než jsem zvyklá. Třeba dvě hodiny byly spojeny do jedné, která trvala 90 minut. Škola se mi líbila, ale byla pro mě jako jedno velké bludiště a nikdy jsem nevěděla, kudy se kam jde. Hodiny probíhaly v lužické srbštině i v němčině. Nejvíc mě bavila matematika, která byla v srbštině. Já jsem mluvila nejvíc anglicky, protože tak jsme si povídaly s Hankou, mojí hostitelkou. Němčinu jsem hodně poslouchala, stejně jako srbštinu, ale moc jsem tak nemluvila, jen občas v rodině. Líbilo se mi úterní odpoledne, kdy jsme v rámci prohlídky centra Budyšína navštívili knihkupectví a cukrárnu. Byli jsme na Bohaté věži, ze které je výhled na celý Budyšín. Viděla jsem také radnici a navštívila krásný chrám sv. Petra. V Budyšíně jsem získala spoustu nových zážitků a zkušeností a jsem ráda, že jsem se výměnného pobytu zúčastnila.“                            Zuzka

„W druhej połojcy septembra přebywach w ramiku šulerskeje wuměny tydźeń we wosmym lětniku na Budyskim serbskim gymnaziju. Mi je so tam jara lubiło, byrnjež dyrbjach so na tójšto nowych wěcow zwučić. Tak běštej na přikład přeco dwě hodźinje wučby do jedneje hodźiny wot 90 mjeńšinow zwjazanej. Šulske twarjenje běše rjane, ale sym so přeco zaso po nim błudźiła, dokelž njemóžach so prawje orientować. Rěči we wučbje běštej serbšćina a němčina. Najbóle lubješe so mi matematika, a to w serbskej rěči. Powědach najhusćišo jendźelsce, dokelž sym so tak z Hanku, mojej hosćićelku, dorozumiła. Na němčinu a serbšćinu sym wjele słuchała, rěčała pak telko njejsym, jenož druhdy w swójbje. Wutoru popołdnju wobhladachmy sej centrum Budyšina a wopytachmy knihownju a kofejownju. Nimo toho běchmy na Bohatej wěži, z kotrejež maš krasny wuhlad přez cyłe město. Widźach nimo toho radnicu a tachantsku cyrkej. W Budyšinje mějach tójšto rjanych dožiwjenjow a nazhonjenjow a sym wjesoła, zo sym so na wuměnje wobdźěliła.“    Zuzka

„Ja sym so na šulskej wuměnje w Čěskej wobdźěliła. Tohodla sym wot 10.-14.9.2018 we Varnsdorfje přebywała. Moja partnerka rěkaše Zuzka. Smój ze Zuzku jara wjele wjesela měłoj. Tež jeje swójba a rjadownja běchu jara přećelni. Mi je so we Varnsdorfje jara lubiło a sym wjele nawukła.“     Hanka