Přizjewjenje nowačkow na gymnazij

Přizjewjenje nowačkow na Serbski gymnazij Budyšin za šulske lěto 2019/20 do 5., 6., 7. a 10.lětnika wot 04.03. – 08.03. 2019

 Přizjewjenje w sćěhowacych časach:

 

          póndźelu – srjedy:             7:30 – 16:00 hodźin

          štwórtk:                            7:30 – 18:00 hodźin

          pjatk:                               7:30 – 13:00 hodźin

 

Trěbne za zapisanje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske doporučenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

R. Wjacławk

šulski nawoda