Město přepjelnjenych wobchadnych srědkow abo: Kak dožiwi 10. lětnik Prahu

Na druhim ranju wočakowaše nas dołhi dźeń na Kralowskim puću. Při zajimawosćach podłu znateho puća posłuchachmy na přednoški wo pomnikach, wěžach a domach. Mjeztym pak mějachmy tež dwě hodźinje swobodneho časa. Nóžkowachmy wot Vaclavskeho naměsta k Pulwerowej wěži, přez stare město ke Karlowemu mostej a wottam na Malu stranu. Po tym, zo smy so hač na Praski hród dokrosnowali, běchu wšitcy chětro wučerpani. Nětko wopytachmy hišće Łužiski seminar, w kotrymž zhonichmy tójšto wo Serbach, kiž běchu do Prahi na studij přišli. Tež dźěło Towarstwa přećelow Serbow smy tam zeznali. Z metro podachmy so zaso wróćo do našeho hostela.

Po krótkej nocy sćěhowaše srjeda, naš Kafka-dźeń. Dopołdnja zeznachmy najwšelakoriše twarjenja w měsće, w kotrychž je Kafka skutkował abo bydlił. Wězo njesmědźeše wopyt muzeja Kafki falować. Po wobjedźe podachmy so zaso na horu. Tónraz pak nic k Praskemu hrodej, ale na Petřín, na kotrejž steji mała Eiffelowa wěža. Dospołnje wučerpani podachmy so zaso wróćo do města, hdźež tołkachmy so wospjet do přepjelnjeneje tramwajki. Ale z tym njebě dźeń hišće nimo, wšako steješe za srjedu hišće “Prague by night” na programje. Potajkim podachmy so po wječeri znowa do města, zo bychmy sej wobswětlene město bjez turistow wobhladali. W Złotej hasce pokuknychmy tež do domu čo. 22, w kotrymž je Kafka bydlił a pisał. Z tym bě naš Kafka-dźeń zakónčeny.

Štwórtk běše potom najpřijomniši dźeń cyłeho tydźenja. Wopytachmy narodny pomnik z hoberskej statutu Žižki, hdźež so tež wot našich čěskich přećelow rozžohnowachmy. Cyłe popołdnjo mějachmy swobodne. Štóž chcyše, móžeše sej z našimi wučerjemi na Vyšehrad wulećeć, zwotkelž maš wulkotny wid na Prahu a Wołtawu. Nahlada běše hač do wječora dobra.

Pjatk rano bě wjetšina z nas chětro mučna a wučerpana. Dobreho planowanja dla wotjědźe naš bus do Budyšina samo pjeć mjeńšinow zašo hač předwidźane!

Cyły tydźeń mějachmy rjane słónčne wjedro. Wothladajo wot někotrych napinacych situacijow mějachmy rjany čas w čěskej stolicy a móžachmy sej tójšto wulkotnych zaćišćow sobu domoj wzać. Dźakujemy so wutrobnje pola Němsko-čěskeho fonda přichoda za financielnu podpěru!

 

Matti Dils, 10-3

DSC03120_80.jpg DSC03136_80.jpg IMG_7441_80.jpg IMG_7507_80.jpg