Projekt 2. cuzeje rěče za šulerjow 6. lětnika

W ramiku wučby cuzych rěčow přewjedźachu so za šulerjow 6. lětnika      wot 25.- 27. junija 2019 projekt, zo bychu so w krajopisu w předmjetach čěšćina, rušćina a francošćinu wukmanili.

W čěšćinje planujechmy mjez druhim ekskursiju do coologiskeje zahrody w Liberecach, pječenje čěskich palačinkow, spěwanje a dźiwadźelenje a zeznaće zajimawostkow z Čěskeje.

 

Dokładny program:

wutora, 25.6.2019

  1. do 6. hodźina – krajopis Čěskeje, spěwanje, přihot dźiwadła

srjeda, 26.6.2019

ekskursija do coologiskeje zahrody do Liberec                            

štwórtk, 27.6.2019

čěska kuchnja: pječenje čěskich plincow, wuhódnoćenje projekta, předstajenje kónčnych wuslědkow ruskeje a francoskeje skupiny

  

Ekskursija do Liberec 26.6.2019

Rano w sedmich zetkachu so šulerjo čěšćiny 26.6.2019  na dwórnišću w Budyšinje. W 7.11 hodź. podachu so z ćahom do zwěrjenca do Liberec. Jako běchu do zwěrjenca dóšli, dóstachu wšitcy nadawk: Z pomocu karty dyrbjachu zwěrjata pomjenować. Přińdźechu pola girafow, elefantow, běłych tigrow, pinguinow a tójšto dalšich zwěrjatow nimo. Zwěrjenc w Liberecach je jara wulki, z mnoho hrajkanišćemi a budkami z čěskimi specialitami, kotrež su tež naši šulerjo wuspytali. Dyrbjachu so najprjedy na cuze pjenjezy zwučić, ale potom je so wšitko derje poradźiło. W kupnicy su sej někotři hišće čěske produkty kaž kofolu a po tym podachmy z ćahom so wróćo do Budyšina. 

J. Štillerová

 

DSC03430.JPG DSC03437.JPG DSC03445.JPG DSC03448.JPG DSC03453.JPG DSC03455.JPG DSC03464.JPG DSC03466.JPG DSC03473.JPG DSC03501.JPG DSC03520.JPG DSC03560.JPG DSC03569.JPG DSC03576.JPG