6. Sakska bohemiada – čěšćinarjo Serbskeho gymnazija zaso wuspěšni!

Wot 26. do 27. septembra 2019 wotmě so w Marijinym dole we Wostrowcu mjeztym hižo 6. Sakska bohemiada. Wobdźělić smědźachu so šulerki a šulerjo ze Sakskeje, kotrež wuknu čěšćinu. W hódnoćenskich skupinach wot A1 do B1+ pytachu za najlěpšimi čěšćinarjemi ze 53 šulerjow, konkurenca mjez wobdźělnikami běše potajkim jara wulka. Hólcy a holcy buchu na zakładźe Europskeho referencneho ramika za rěče do jednotliwych skupinow zastopnjowani. Nimo Serbskeho gymnazija běchu šulerjo ze sydom dalšich Sakskich šulow na wubědźowanje přijěli.

Wobdźělnikow pruwowachu w pisomnym (tekst a tekstowe nadawki) a ertnym (dialog a zhotowjenje prezentacije) pruwowanju. Dialog přewjedźechu šulerki a šulerjo zhromadnje z maćernorěčnymi dźěćimi šule z Turnova. Čěscy šulerjo wopytuja tam tučasnje 9. lětnik. Wječor, we swobodnym času, nazwučowachu wobdźělnicy čěski spěw “Byl jeden pán”, kotryž bu z hymnu lětušeje bohemiady a kotryž zanjesechu po wubědźowanju na poslednim dnju.

Bohemiadu organizowachu fachowa poradźowarka za čěšćinu knjeni Veronika Hauptowa (Schillerowy gymnazij Pirna) a knjeni Bärbel Bachova (LaSuB Radebeul) z pomocu 17 čłonow wobsahowacej jury, kotraž wobsteješe z wučerjow čěšćiny ze Sakskeje. Na mytowanje dobyćerjow wobdźělichu so nawoda referata Sakskeho statneho ministerija za kultus, knjez Dr. Dieter Herz a zastupowaca generalna konsulka Čěskeje, knjeni Lenka Konšelová.

Wubědźowanskej dnjej běštaj napinacej za našich wobdźělnikow, ale wulkotna organizacija, rjana wokolina a dobra jědź dopomhachu k wulkotnym wuslědkam našich šulerjow.

Dźakujemy so čěšćinarjam našeho gymnazija za wobdźělenje na bohemiadźe a gratulujemy sćěhowacym šulerjam:

Ella Lois Schulze  (7-2): 1. městno w kategoriji A1

Jakub Mark (7-1): 2 . městno w kategoriji A1+

Johana Hadankec (8-3): 1. městno w kategoriji A2+

Elias Kummer (8-2): 3. městno w kategoriji A2

 

J. Štillerová

DSC03836_80.jpg DSC03841_80.jpg DSC03870_80.jpg DSC03877_80.jpg DSC03888_80.jpg DSC03891_80.jpg