Ženje tak rjenje njej´ było ...

We wobłuku dworoweho swjedźenja woswjećichmy tradicionelne mejemjetanje, kotrež přewjedźechu pjaty a dwanaty lětnik kaž tež šulerjo zakładneje šule. Naša brigada zahaji swjedźeń pod nawodom Theje Čórlichec z wónčkom spěwow. Lětsa přewodźeše nas k rejam prěni króć orchester – tak nasta swjatočna a wjesoła atmosfera. Ale tež akordeonistaj přenjeseštaj swoje wjeselo při spěwje na šulerjow a hosći. Znamjo zwjazanosće woběju pjateju rjadownjow bě, zo sej nowy mejski kral swoju kralownu z paralelki wuzwoli.

Dźak wšitkim, kiž su k zwoprawdźenju tutoho rjaneho dopołdnja přinošowali. 

12-Maipaar.jpg 12-tanzend.jpg 5er-klatschend.jpg Gruppenbild-5er.jpg Gruppenbild-mit-12ern.jpg Maibaum.jpg Rennen.jpg

Instrumentalna skupina w Bolesławiecu

Pjatk, dnja 31. meje 2019, poby instrumentalna skupina brigady w partnerskim měsće krajnoradneho zarjada Budyšin, w Bolesławiecu. Pod hesłom „Hranicy překročace kultury- zhromadnje zamjezne identity wotkryć“ wotmě so mjeztym hižo štwórty raz festiwal, na kotrymž wobdźělichu so lětsa prěni króć tež serbskej kulturnej skupinje: Matti Dils, Pawlina Liznarjec, Cecilija Šwajcerec, Franc Stübner a Maximilian Gruber wuhotowachu zhromadnje z Brětnjanskej dźěćacej rejwanskej skupinu pisany program, za kotryž žnejachu wutrobny přiklesk. Festiwal spěchuje so ze srědkami europskeho fondsa za regionalne wuwiće euroregiona Nysa. 

DSC01481.JPG DSC01493.JPG DSC01497.JPG

Wuknu młodostni docyła ze swojich zmylkow?

Šef mafije snadź zakonje hišće cyle zrozumił njeje... Podobnje pak dźe so tež hdys a hdys młodym šulerjam. Samo po přesadźenju do druheje šule ze swojich zmylkow njewuknu a podaja so znowa do strašneje situacije. W dźiwadle “Wulki són wo mnoho pjenjezach” spyta šulerka, po lěto trajeceho přesadźenja na druhu šulu,  z jeje bandu znowa banku wurubić. Hač so jim to zešlachći?

To móžeće sej štwórtk, dnja 23.05.2019, w 18:30 hodź. w awli Serbskeho gymnazija w Budyšinje wobhladać. Šulerjo 10. lětnika su 40- mjenšinski program k temje “Pjenjezy” z hudźbu, reju a dźiwadłom zestajili. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani, zastup je darmotny. Wot 18:00 hodź. su durje za Was wotewrjene.

Wjeselimy so na Waš wopyt.

Šulerjo 10. lětnika

The Big Challenge – wulke wužadanje

Nowe lěto – nowe wužadanje. Wutoru, 07. meje 2019 běše znowa tak daloko. Šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin wobdźělichu so znowa na kóždolětnym mjezynarodnym wubědźowanju w jendźelskej rěči. Z cyłkownje 102 přizjewjenych šulerjow a šulerkow je 98 wobdźělnikow z 5. do 9. lětnika na prašenja wšelakich niwowowych schodźenkow w formje multiple choice  wotmołwiło. Napjatosć bě kaž přeco wulka a wot 14.meje 2019 móža sej z pomocu modernych medijow samostatnje wuslědki online wotwołać.

Za pjaty lětnik bě wobdźělenje wězo nowostka a  “wulke wužadanje”. Informacije k wubědźowanju namakaće pod www.thebigchallenge.com/de .

Na kóncu šulskeho lěta dóstanje kóždy wobdźělnik jedyn certifikat a wotpowědnje wuslědkam mjeńše abo tež wjetše myto.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

Ekskursija do Prahi

Dnja 11.4.2019 poda so naš 7. lětnik – skupina čěšćiny Serbskeho gymnazija Budyšin – na ekskursiju do Čěskeje. Najprjedy jědźechmy z ćahom hač do Liberec a wottam z luksurioznym busom Regio-Jet hač do stolicy Čěskeje – do Praha. Z knj. Štillerovej a knj. Brězanec-Žurowej, kotrejž so hižo w Praze wuznaštej, podachmy so z metro na „Václavské náměstí“. Tam smy prěni přednošk słyšeli a swobodny čas za wobjed měli. Po tym podachmy so dale na puć po znatej „Královské cestě“. Dožiwjenje započa so při „Prašné bráně“, dźěchmy dale přez Celetnu ulicu na „Staroměstské náměstí“, hdźež wopytachmy znaty časnik „Orloj“ a „Týnský chrám“. Po puću předstajichu šulerjo w skupinach krótke referaty. Potom dźěchmy dale přez „Karlův most“. Skrótka wopytachmy „John-Lennon-wall“, cyrkej „Pražské jezulátko“ kaž tež Łužiski seminar, hdźež naši prawótcojo studowachu a bydlachu. Po tym je dale šło na „Malostranské náměstí“ k cyrkwi „Svatého Mikuláše“ hač horje přez Nerudovu ulicu na Hradčany, hdźež so kral tehdy krónowaše. Wopytachmy tež „Zlatou uličku“, zo bychmy na kóncu dnja skónčnje wučerpani do našej pensije dóšli. Wječor zabawjachmy so z hrami. Na druhi dźeń wopytachmy wěžu Petřín a špihelowy labyrint. Po tym mějachmy swobodny čas a nawječor wróćichmy so zaso z busom a ćahom do Budyšina.

 

Amadea Škodźic, Tabeja Ryćerjec, Johanna Hadankec, 7. lětnik, Serbski gymnazij

DSC03150_80.jpg DSC03174_80.jpg DSC03201_80.jpg DSC03203_80.jpg DSC03205_80.jpg DSC03213_80.jpg DSC03216_80.jpg DSC03246_80.jpg DSC03264_80.jpg DSC03282_80.jpg IMG-20190414-WA0015.jpg

Město přepjelnjenych wobchadnych srědkow abo: Kak dožiwi 10. lětnik Prahu

(ekskursija bu wot Němsko-čěskeho fonda za přichod spěchowana)

Dnja 1. apryla startowachmy krótko do wosmich z busom do čěskeje stolicy. Bě nas 47 šulerjow a tři wučerjow Budyskeho serbskeho gymnazija. Po třoch hodźinach jězby wotstajichmy naše wačoki w hostelu, a hižo nastajichmy so do centra złoteho města. Při tym přewodźachu nas dźesać čěskich šulerjow našeje partnerskeje šule z Varnsdorfa. Po puću do stareho města zaměnichmy naše pjenjezy hišće na čěske króny. Před radnicu słuchachmy na zwonjenje znateho astronomiskeho časnika z mjenom “Orloj”. Po tym sćěhowaše wjedźenje po starej radnicy, najprjedy za šulerjow čěšćiny, potom tež za wšitkich tamnych. Wobě skupinje zalězeštej tež na wěžu radnicy, zwotkelž móžachmy sej prěni wid na stolicu popřeć. Po spontanym zeznaću ruskeje skupiny šulerjow jědźechmy z busom zaso wróćo do našeho hostela. Při tym nazhonichmy k prěnjemu razej, kak to je, hdyž dyrbiš so jako skupina z 61 šulerjemi a wučerjemi do tak a znak hižo přepjelnjeneho busa tłóčić. W hostelu dóstachmy naše stwy připokazane, a z wječornym filmom “Alois Nebel”, kotryž wobjednała wuhnaće Němcow z Čěskeje, so prěni dźeń tež hižo skónči.

DSC03098_80.jpg DSC03125_80.jpg DSC03144_80.jpg IMG_7515_80.jpg

Weiterlesen ...