Cyłodnjowske poskitki

Signet2005_rgb.gif Tute naprawy so z dawkowymi srědkami na zakładźe wot zapósłancow Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho lětneho etata sobufinancuja.
 

Přizjewjenje AG

https://www.sorbisches-gymnasium.de/images/sgb/sj2018_19/GTA_Homepage/Anmeldung_AG_2019_20.pdf

Přizjewjenje za spjelnjenje domjacych nadawkow

https://www.sorbisches-gymnasium.de/images/sgb/sj2018_19/GTA_Homepage/Anmeldung_HA_2019_20.pdf

Přehlad wo dźěłowych zjednoćenstwach (AG) 2019-20

GTA-Liste_19_20.png