Cyłodnjowske poskitki

Tute naprawy so z dawkowymi srědkami na zakładźe wot zapósłancow Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho lětneho etata sobufinancuja.

GTA1.JPG GTA2.JPG Signet2005_rgb.gif