Internatne městnosće Serbskeho gymnazija Budyšin

     1947 – 1953

internat na Ernsta-Thälmannowej 6 

     1950 – 1952

internat na Kurta-Pchalekowej 15 

     1952 – 1954

wužiwanje delnjeho poschoda šulskeho twarjenja na Serbskich

hrjebjach jako internat 

     1948 – 1954

wužiwanje wile na Walskej 6 jako internat 

     1953 – 1954

wužiwanje twarjenja na Wonkownej Lawskej 23 jako internat 

     1952 – 1959

šulske twarjenje a internat na Friedricha-Listowej 8 

     1959 – 1973

šulske twarjenje a internat w Małym Wjelkowje na Zinzendorfowej

24-28 

     1959 hač do spočatka 1970

wužiwanje „Róžownje” w Małym Wjelkowje jako internat 

     1964 – 1973

Radworski hród jako hólči internat 

     1985 – 1991

šulske a internatne twarjenje na Naměsće měra w Budyšinje 

     1991

přeměstnjenje Serbskeho gymnazija Budyšin wot Naměsta měra na

Friedricha-Listowu 8

přewzaće internata Serbskeho wučerskeho wustawa Budyšin na

Friedricha-Listowej 8 

     1993 – 1995

internat za šulerjow 7.-10. lětnika w Minakałskim hrodźe

internatne rumnosće za šulerjow 11. a 12. lětnika w 4. poschodźe

šulskeho twarjenja 

     1995

dźělne modernizowanje internata na Friedricha-Listowej 8 

     2008 hač do februara 2010

wužiwanje internata powołanskeho šulskeho centruma na Alberta-

Schweitzerowej 1 

     februar 2010

přepodaće noweho internatneho twarjenja na Friedricha-

Listowej 8 A