Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady 2018/19

Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady z.t. 2019                               (staw 19.3.2019)

13.04.2019

Chór: „Swěca pohibuje“: koncert w Tachantskej cyrkwi

- 14.00 hodź. proba

- 17.00- 18.30 hodź. koncert

06.05.2019

Chór: cyłodnjowska proba (7.40- 14.50 hodź.)

29.05.2019

Šulski swjedźeń na SGB

13.20- 14.50 hodź. chórowa proba

31.05.2019

Instrumentalisća z rejwanskej skupinu z Wojerec : program w Bolesławiecu

05.06.2019

8. lětnik: přiwzaće zajimcow do kulturnych ćělesow

( z předspěwanjom w 11.20 hodź. w awli)

14.06.2019

Chór: 14.00 hodź. proba z orchestrom na žurli SLA

16.06.2019

Chór: Ewankelski cyrkwinski dźeń: „Podlěćo“ w Michałskej cyrkwi

- 12.45 hodź. w SLA być

- 13.00 hodź. zaspěwanje a proba w cyrkwi

- 14.30- 16.00 hodź. koncert

16.-22.6.2019

Koncertna jězba do Litawskeje (chór a instrumentalisća 9.-12. lětnikow)

- po koncerće: přihot na wotjězd

- 18.00 hodź wotjězd wot SLA

29.06.

Maturna swjatočnosć w Chrósćicach:

- w 13.45 hodź. tam być: proba

- 15.00- 17.30 hodź. swjatočny program

prózdniny

 

15./16.08.

10.00- 15.00 hodź. chórowa proba w SLA

 

(26.-30.08. studijna jězba 12karjow do Krakówa)

28.09.2019

19.30 hodź. prapremiera oratorija „Hrodźišćo“ w Chrósćicach

składnostnje 70. róčnicy załoženja brigady, zhromadnje z orchestrom SLA

29.09.2019

17.00 hodź. 2. předstajenje „Hrodźišća“ w „Jednoće“ w Chrósćicach

04.10.2019

3. předstajenje „Hrodźišća“ w Libercach składnostnje 70. róčnicy serbskeho gymnazialneho kubłanja w CZ a „Čěsko- serbskeho kulturneho lěta 2019“

23.11.2019

Schadźowanka

08.12.2019

Młodźinski nyšpor

14.12.2019

Adwentny koncert w Michałskej cyrkwi

Koncert małeho dźěćaceho chóra a hercow we Varnsdorfje

Runje na dnju Walentina podachu so šulerjo małeho chóra, hercy a třo spěwarjo z 9. lětnika Serbskeho gymnazija do partnerskeje šule do Čěskeje. Po krótkim powitanju rozdźělichu so 50 serbskich šulerjow do pjeć skupinow, zo bychu zhromadnje z čěskimi dźěćimi hry hrali, znajomosće z čěšćiny a jendźelšćiny nałožowali a so mjezsobu zeznali. Po krótkej probje zahajichu naši šulerjo koncert ze spěwami w serbskej a němskej rěči, kaž tež jendźelske a francoske štučki.

  DSC02723.JPG DSC02734.JPG DSC02775.JPG DSC02801.JPG

Mjeztym předstajichu hercy čěskim šulerjam serbske huslički a dudy a wězo tež na instrumentach hudźichu. Hudźbnu wosebitostku bě trio hólcow z 9. lětnika sobu přiwjezł, jako přednjese serbsku baseń w hip-hop-wersiji. Po wuspěšnym koncerće přeprosychu nas naši hosćićeljo hišće na słódny čěski meni do šulskeje jědźernje. Z połnymi brjuchami a połni rjanych dožiwjenjow podachmy so na dompuć do Budyšina. Za poradźeny koncert dźakujemy so wučerkam B. Hencynej, J. Škodźinej a S. Rječcynej kaž tež J. Farkašej. Domowinje a Čěsko-Němskemu fondej (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond) słuša wutrobny dźak za financielnu podpěru.

Jana Štillerová