Rejwanska skupina

Rejuješ rady? Sy rady na jewišću? Přińdź do rejwanskeje skupiny gymnazija!

Rejwanska skupina gymnazija dźěła wot tutoho šulskeho lěta sem pod wuměłskim nawodom knjeza Kozelnickeho a knjeni Wagneroweje (rejwarjej/ choreografaj při SLA). Regularne proby budu  přeco srjedu, wot 13.20 hodź. hač do 14.50 hodź., w internaće gymnazija.

Na rejwansku skupinu su mj. dr. wustupy na nazymskimaj koncertomaj, na schadźowance a na šulskim swjedźenju planowane, dołhodobny zaměr za september 2019 je sobuskutkowanje na swětnym oratoriju „Hrodźišćo“, kotryž změje składnostnje 70tych narodninow 1. serbskeje kulturneje brigady swoju prapremieru.

Přeprošuju Će wutrobnje na prěnju probu srjedu, 29.8.2018.