Serbski gymnazij Budyšin

Podaća wotpowědnje § 5 TMG

Šulski nawoda

Renè Wjacławk
Serbski gymnazij Budyšin
Friedrich-Listowa 8
02625 Budyšin

Kontakt
Telefon: +49 3591 52730
Telefaks: +49 3591 527328
E-Mail: sekretariat@sorbisches-gymnasium.de

Šulski nošer:

Krajny zarjad Budyšin
Šulski zarjad
Nawoda šulkeho zarjada: Knjez Matthias Knaak
Dwórnišćowa 9
02625 Budyšin

Telefon: +49 3591 5251-40000
Telefaks: +49 3591 5250-40000

My smy zwólniwi abo winowaći, so na jednanjach k wujednanju zwady při městnje za wujednanje zwadow za přetrjebowarjow wobdźělić.

Rukowanje za wobsahi

Jako poskićowar za słužby smy my po § 7 Abs.1 TMG za naše wobsahi na tutych stronach po powšitkownych zakonjach zamołwići. Po §§ 8 bis 10 TMG njesmy pak my jako poskićowar słužbow zamołwići, přenjesene abo składowane cuze informacije dohladować abo za wobstejnosćemi slědźić, kotrež na prawapěstupowace činitosće pokazuja.

Zawjazanja k wotstronjenju abo blokowanju wužiwanja informacijow po powšitkownych zakonjach wostanu wot toho njedótknjene. Rukowanje w tajkich padach je hakle wot časoweho dypka spóznaća tajkeho konkretneho přestupjenja zakonjow móžne. Po zwěšćenju tajkich zranjenjow zakonjow budźemy wotpowědne wobsahi tak spěšnje kaž móžno wotstronić.

Rukowanje za linki

Naš poskitk wobsahuje linki k eksternym webowym stronam druhich poskićowarjow, na kotrež my žadyn wliw nimamy. Tohodla njemóžemy za tute cuze přinoški tež žane rukowanje přewzać. Za wobsahi zalinkowanych stronow je stajnje wotpowědny poskićowar abo zhotowjer stronow zamołwity. Zalinkowane strony buchu k časowemu dypkej zalinkowanja na přestupjenja zakonjow přepruwowane. Zakonje přestupowace wobsahi njeběchu k časowemu dypkej zalinkowanja spóznajomne.

Permanentna wobsahowa kontrola zalinkowanych stronow njeje pak bjez konkretnych pokazkow přestupjenja zakonjow přicpějomna. Po spóznaću přestupjenja zakonjow so tajke linki njeposrědnje wotstronja.

Awtorske prawo

Wobsahi na našich stronach, kotrež so přez zhotowjerja stronow tworichu, podleža němskemu awtorskemu prawu. Rozmnoženje, wobdźěłanje, rozšěrjenje a kóžde wašnje wužiwanja zwonka hranicow awtorskeho prawa su jenož móžne po pisomnym přihłosowanju wotpowědneho awtora abo zhotowjerja. Downloady a kopije tutych stronow su jenož za priwatne njekomercjelne wužiwanje dowolene.

Tak daloko, kaž njesu wobsahi tuteje strony wot zhotowjerja produkowane, dyrbja so awtorske prawa druhich wobkedźbować. Wosebite wobsahi druhich so jako tajke wuzběhnu. Jeli zo Wy tola zranjenja awtorskeho prawa spóznajeće, prosymy Was wo přizjewjenje tutych. Po zwěšćenju tajkich prawniskich přestupjenjow budźemy je bórzomnje wotstronić.

Žórło:

https://www.e-recht24.de

  • Schülerzeitung