Serbski gymnazij Budyšin

Šulski program - směrnicy

  • Na Serbskim gymnaziju tworitej kubłanje a zdźěłowanje šulerjow k wysokošulskej zrałosći a k strowemu narodnemu wědomju jednotu.
  • Spěchujemy wuwiće serbskeje rěče a kultury a wjedźemy swojich šulerjow ke kwalifikowanej serbsko – němskej dwurěčnosći.
  • Humanistiske tradicije zhromadneho žiwjenja dweju ludow we Łužicy a jeju słowjanskich susodow tworja zakład za kubłanje k mjezsobnej akceptancy a ciwilnej kuraži.
  • Cyłotne kubłanje a zdźěłowanje stej na šulerja orientowanej, wón přiswoji sej techniki wědomostneho dźěła, wuwiwa socialne a emocionalne kompetency a pohłubša swoju powšitkownu wědu.
  • Zwonkawučbne a zwonkašulske dźěło wudospołnjatej cyłotne kubłanje.
  • Serbski gymnazij je jako samostatne kubłanišćo wobstatk Serbskeho klubłanskeho a zetkawanskeho centruma.
  • Šulerjo, wučerjo a starši tworja runoprawnu zhromadnosć.

 

Šulska konferenca - Schulkonferenz (15.09.2009)

  • Schülerzeitung