Serbski gymnazij Budyšin

Skónčnje prózdniny

Lube šulerki a lubi šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin,

přejemy wam wšitkim rjany a wotměnjacy prózdninski čas.

 

 

R. Wjacławk

šulski nawoda

Informacije šulskeho wjednistwa k 18.05.

Lube šulerki a lubi šulerjo lětnikow 5. do 10.

Kaž sće z medijow zhonili, so wot 18.meje 2020 šule w Sakskej zaso za wšitke lětniki wotewrja. Wjeselimy so, zo směmy wot tuteho dnja zaso z wami zhromadnje w našej šuli wuknyć.  Zo by so wot póndźele wšitko poradźiło, chcemy was po tutym puću předinformować.

Internat

Lubi wobydlerjo, lube wobydlerki 8.-11.lětnika,

bohužel hišće njemóžemy internat pandemije dla na započatku wučby k dispoziciji stajić. So prócujemy pak intensiwnje, wysoke měritki strowotniskeho zarjada spjelnić. Směmy mjez druhim jenož wobmjezowanu ličbu šulerjow přiwzać. Za to dyrbimy potrjebu zwěsćić: Štó dyrbi resp. chce w přichodnym času pod mjenowanymi wuwzačnymi wuměnjenjami w internaće bydlić:

  • jednotliwe stwy
  • nimo PC-ruma žane dalše rumnosće k dispoziciji njesteja
  • jědź jenož wot Sodexo (asiety)
  • winowatosć, cyły dźeń škitne maski njesć ( móžemy we wěstym wobłoku k dispoziciji stajić )
  • pola kotryžkuliž nazymnjenskich symptomow: wopušćenje internata, konzultacija lěkarja a test w Corona-ambulancy Budyšin

Zajimcy přizjewja so prošu jenož přez mejlku hač do 04.05.20 w internaće

(Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

Z internata strowi w mjenje internatneho teama

G.Šubertowa

Wažna informacija z internata za 12-tkow

We wokomiku so jara prócujemy, wysoke žadanja strowotneho hamta za wotewrjenje internata spjelnić. Termin pak bohužel hišće njesteji. Za Was chila so čas na gymnaziju mjez tym hižo ke kóncej. Tohodla maće móžnosć, Waše internatne zrěčenja bjez dodźerženja wupowědźenskeho časa hišće k 01.05.20 pola Domowiny – Rěčneho centruma WITAJ pisomnje wupowědźić ( adresa w zrěčenjach ).  Za to dyrbi wupowědźenje hač do 30.04.20 tam předležeć. Zakónčenje zrěčenja k 01.06.20 wostanje wězo tež dale móžno.

Štóž wućahnje, dyrbi swoje wěcy hač do štwórtka, dnja 07.05. wurumować.

(Sym wodnjo w domje. Prošu do toho zazwonić.)

Im Moment bemühen wir uns sehr, die hohen Auflagen des Gesundheitsamtes zur Öffnung des Internates zu erfüllen. Ein Termin steht aber leider noch nicht fest. Eure Zeit am Gymnasium neigt sich inzwischen schon dem Ende zu. Daher besteht für Euch die Möglichkeit, den Mietvertrag ohne Einhaltung der Kündigungsfrist noch zum 01.05.20 bei Domowia e.V., WITAJ-Sprachzentrum schriftlich zu kündigen (Adresse im Mietvertrag). Dafür muss die Kündigung zum 30.04.20 dort vorliegen. Die Beendigung des Mietverhältnisses ist natürlich auch zum 01.06.20 weiter möglich. Wer auszieht, muss sein Zimmer bis Donnerstag, den 07.05., beräumen. (Bin tagsüber im Dienst. Bitte vorher anrufen.)