Serbski gymnazij Budyšin

Featured

Nowe postajenja wot póndźele 07.03.2022

Informacija za šulerjow/ Schülerinformation

 

Wot 07.03. płaća na Serbskim gymnaziju sćěhowace naprawy za wšitkich šulerjow 5.-12.lětnika a wučerjow/ dalši personal (sekretarka, domownik).

Ab 07.03. gelten am Sorbischen Gymnasium folgende Regelungen für Schüler und Lehrer/ weiteres Personal (Sekretärin, Hausmeister).

 

Testowanje

 1. Winowatosć k testowanju wobsteji za njesćěpjenych a njewustrowjenych.

Testpflicht besteht für alle ungeimpften und nicht genesenen.

Geimpften und Genesenen wird empfohlen einen Test durchzuführen.

 1. Testy přewjedu so dwójcy wob tydźeń. Dny za testowanje su póndźela a srjeda.

Es sind zwei Testtage pro Woche festgelegt. Die Tests werden immer am Montag und Mittwoch durchgeführt.

 1. W padźe infekcije jedneje wosoby, ma so cyła rjadownja pjeć dźěłowych dnjow wšědnje testować.

Im Falle einer positiv getesteten Person, muss die gesamte Klasse über den Zeitraum von fünf Arbeitstagen täglich getestet werden.

 

Nahubnik

 1. Winowatosć k nošenju nahubnika njewobsteji we wuwučowanskej rumnosći.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entfällt im Unterrichtsraum.

 1. Winowatosć k nošenju nahubnika w šulskim domje wobsteji dale.

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung im Schulgebäude bleibt bestehen.

 

Wuwučowanje

 1. Za staršich njewobsteji móžnosć šulerjow wot wučby dla stracha natyknjenje z Corona wirusom wotzjewić.

Die Abmeldemöglichkeit von der Präsenzbeschulung entfällt, es besteht grundsätzlich Schulbesuchspflicht. Abwesenheit aus medizinischen und anderen Gründen ist möglich.

 1. Tučasne rjadowanja přestawkow za gymnazij a wyšu šulu wostanu.

Die derzeitige Pausenregelung für die Oberschule und das Gymnasium bleibt bestehen.

 1. Ekskursije a šulske jězby su zaso zasadnje móžne.

Exkursionen und Schulfahrten sind generell wieder zugelassen.

 

Žórło: (Schul- und Kita-Coronaverordnung –SchulKitaCoVO) wot 1. měrca 2022

 

šulske wjednistwo

Featured

Informacija k wotběhej wučby wot 29.11.2021

Česćeni starši šulerjow 5.-10.lětnika,

ze stawom wot štwórtka (25.11.2021) móžemy zdźělić, zo so wot póndźele 29.11.2021 zaso regularna wučba w formje prezenćneje wučby za wšitke rjadownje podawa.

Z přećelnym postrowom

šulske wjednistwo

Featured

Informacija šulskeho wjednistwa

Česćeni starši šulerjow 5.-10.lětnika,

póndźelu zwěsćichmy wjacorych šulerjow, kiž so pozitiwnje na Corona wirus testowachu. Woni so wot staršich wotewzachu. Dalšich šulerjow starši hižo rano w předpolu wotzjewichu.

Sćěh toho je, zo dyrbimy přechodnje Serbski gymnazij za šulerjow 5. – 10.lětnika. wot 24.11. do 26.11.2021 zawrěć. Postupowanje je z LaSuB Budyšin a SMK wothłosowane.

Wuchadźamy z toho, zo so wot póndźele 29.11.2021 zaso wučba za 5.-10. lětnik poskići.

Za šulerjow 11./12. lětnika so wučba w prezency dale podała.

Jeli so Waše dźěćo w přichodnych dnjach pozitiwnje testuje abo symptomy pokaza, dźiće prošu k lěkarjej a informujće nas wo tym.

 • Za šulerjow, kiž njejsu schorjeni, njewobsteji předpis karanteny.
 • Nadawki podaja so šulerjam přez LernSax.
 • Indiwiduelnje poskića so tež online wučba.

Prošu informujće so pjatk, 26.11.2021, přez šulsku homepage a LernSax wo dalšim postupowanju.

Z přećelnym postrowom

šulske wjednistwo