Serbski gymnazij Budyšin

Planowanje terminow 1. serbskeje kulturneje brigady 2020/ 2021

14.-16.2.2022

Probentage im SGB

14.-16.2.2022

12.04.2021

Ganztagsprobe für das Oratorium 

28.05.2022

Eröffnungskonzert zum „Bautzener Frühling“ auf dem Hauptmarkt

28.05.2022

20.06.2022

Chor- Bildungstag „Auf den Spuren Kocors“

25./26.6. 2022

Oratorium des Vereins Cyrill und Method: „Wir waren- wir sind- wir werden sein“ am 25.6. in der Dresdener Hofkirche und am 26.6. im Bautzner Petridom

25./26.6. 2022

09.07.2021

Abiturfeier

08.09.2022

75. Gründungsjubiläum des Sorbischen Gymnasiums

08.09.2022

10.09.2022

Chorkonzert in Cottbus im Rahmen des Zejler-Kocor-Jubiläums

10./11.09.2022

Passionsspiel „Die Pest“

10./11.09.2022

08.10.2022

70. lět SLA - zhromadny koncert

14.10.2022

Cyłodnjowska proba

14.10.2022

29.10.2022

„Kocor- Zejlerjowe lěto“: Spěwanski swjedźeń wšěch serbskich chórow w Budyskej „Kronje“

30.10.2022

Nyšpor w tachantskej cyrkwi składnostnje Kocor- Zejlerjoweho lěta

30.10.2022

15.11.2022

Dźeń wotewrjenych duri na SGB

22.11.2022

Cyłodnjowska proba 7.40- 14.50 hodź./ Ganztagsprobe

22.11.2022

19.11.2022

Schadźowanka

03.12.2022

Wopomnjenske zarjadowanje při Kocorowym pomniku (Zahor)

03.12.2022

04.12.2022

Młodźinski nyšpor

08.12.2022

Cyłodnjowska proba w SLA

08.12.2022

09.12.2022

13.45- 16.00 hodź. generalka w SLA

10.12.2022

Adwentny koncert zhromadnje z SLA: „Pastyrska mša“ (Ryba) w 17.00 hodź. w Marje-Marćinej cyrkwi

10.12.2022

13.- 16.02.2023

Probowe lěhwo

03.04.2023

Cyłodnjowska proba

03.04.2023

19.-24.06.2022

Chórowa wuprawa

14.-19.08.2023

Oratorij „Žně“ zhromadnje z orchestrom SLA

14.-19.08.2023

25.01.2024

75. narodniny 1. serbskeje kulturneje brigady z.t

Koncert małeho dźěćaceho chóra a hercow we Varnsdorfje

Runje na dnju Walentina podachu so šulerjo małeho chóra, hercy a třo spěwarjo z 9. lětnika Serbskeho gymnazija do partnerskeje šule do Čěskeje. Po krótkim powitanju rozdźělichu so 50 serbskich šulerjow do pjeć skupinow, zo bychu zhromadnje z čěskimi dźěćimi hry hrali, znajomosće z čěšćiny a jendźelšćiny nałožowali a so mjezsobu zeznali. Po krótkej probje zahajichu naši šulerjo koncert ze spěwami w serbskej a němskej rěči, kaž tež jendźelske a francoske štučki.

Mjeztym předstajichu hercy čěskim šulerjam serbske huslički a dudy a wězo tež na instrumentach hudźichu. Hudźbnu wosebitostku bě trio hólcow z 9. lětnika sobu přiwjezł, jako přednjese serbsku baseń w hip-hop-wersiji. Po wuspěšnym koncerće přeprosychu nas naši hosćićeljo hišće na słódny čěski meni do šulskeje jědźernje. Z połnymi brjuchami a połni rjanych dožiwjenjow podachmy so na dompuć do Budyšina. Za poradźeny koncert dźakujemy so wučerkam B. Hencynej, J. Škodźinej a S. Rječcynej kaž tež J. Farkašej. Domowinje a Čěsko-Němskemu fondej (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond) słuša wutrobny dźak za financielnu podpěru.

Jana Štillerová