Serbski gymnazij Budyšin

Poradźowanje

Kwalifikacije / Přiležnosće za poradźowanje:

 1. Prewencija (na př.: strowota, zežiwjenje a sport, wotputanje, seksualita, wotwisnosće, wobchadźenje z konfliktami, socialny trening, namóc, nowe medije)
 2. wobchadźenje ze ćežemi w šuli
  • při wuknjenju, z koncentraciju, motiwaciju
  • časowy management
  • strachi, njewěstosće, dalše psychiske wobćežowanja
  • zadźerženske problemy
  • mobing
 3. rjadowniska klima
 4. moderacija (na př.: staršiske zhromadźizny abo rozmołwy)
 5. sposrědkowanje profesionelneje pomocy, podpěrowanja (psychologojo, terapeuća, poradźowarnje a dalše institucije)
 6. šulski puć (Schullaufbahnberatung)
 7. poradźowanje nastupajo studij, wukubłanje, požadanje (wuske zhromadne dźěło z agenturu za dźěło a dalšimi partnerami)
 8. diagnostika (na př.: potenciale, strachi, zamóžnosć koncentrowanja, inteligenca)
 9. šulerscy wujednawarjo zwadow
 10. superwizija

Poradźowanje je poskitk za šulerjow, staršich a wučerjow.

Pěstujemy wuske zhromadne dźěło ze zamołwitej za inklusiju kaž tež z agenturu za dźěło a druhim eksternym partneram.

 

Kontakt

 1. Wićazowa: wi@sorbisches-gymnasium.de abo přez sekretariat
 2. Čižank: mz@sorbisches-gymnasium.de abo přez sekretariat
 • Schülerzeitung