Serbski gymnazij Budyšin

Internatne městnosće Serbskeho gymnazija Budyšin

1947 – 1953

internat na Ernsta-Thälmannowej 6

1947 – 1953

1950 – 1952

internat na Kurta-Pchalekowej 15

1952 – 1954

wužiwanje delnjeho poschoda šulskeho twarjenja na Serbskich hrjebjach jako internat

1952 – 1954

1948 – 1954

wužiwanje wile na Walskej 6 jako internat

1953 – 1954

wužiwanje twarjenja na Wonkownej Lawskej 23 jako internat

1953 – 1954

1952 – 1959

šulske twarjenje a internat na Friedricha-Listowej 8

1959 – 1973

šulske twarjenje a internat w Małym Wjelkowje na Zinzendorfowej 24-28

1959 – 1973

1950 – 1952

wužiwanje „Róžownje” w Małym Wjelkowje jako internat

1964 – 1973

Radworski hród jako hólči internat

1964 – 1973

1985 – 1991

šulske a internatne twarjenje na Naměsće měra w Budyšinje

1991

přeměstnjenje Serbskeho gymnazija Budyšin wot Naměsta měra na Friedricha-Listowu 8 přewzaće internata Serbskeho wučerskeho wustawa Budyšin na Friedricha-Listowej 8 

1991

1993 – 1995

internat za šulerjow 7.-10. lětnika w Minakałskim hrodźe internatne rumnosće za šulerjow 11. a 12. lětnika w 4. poschodźe šulskeho twarjenja

1995

dźělne modernizowanje internata na Friedricha-Listowej 8

1995

2008 hač do februara 2010

wužiwanje internata powołanskeho šulskeho centruma na Alberta-Schweitzerowej 1

februar 2010

přepodaće noweho internatneho twarjenja na Friedricha-Listowej 8 A

februar 2010

  • Schülerzeitung