Serbski gymnazij Budyšin

Featured

Staršiska informacija k rěčnym hodźinam

Česćeni starši,

z pismom ministerstwa SMK wot 16.11.2021  so mjez druhim k rěčnym hodźinam ze staršimi informuje. Tam rěka, jeli so rozmołwa w šuli přewjedźe, potom maja so starši před rozmołwu testować. Testy so přez šulu staja. Připóznaty aktualny negatiwny test so tež akceptuje. 
Po móžnosći pak maja so tute rozmołwy digitalnje přewjesć. K tomu so prošu skontaktujće z fachowym wučerjom přez LernSax, z kotrymž sej rozmołwu přejeće.

 

šulske wjednistwo

Dźeń wotewrjenych duri

Česćeni starši,

lube šulerki a lubi šulerjo,

 spočatk šulskeho lěta informowachmy Was wo terminje dnja wotewrjenych duri. Tutón chcychmy 16.11.2021 přewjesć.

Smy hižo tójšto časa do přihotow inwestowali, wšako chcychmy wam znowa wotměnjacy program poskićić.

 Přiběracych infekciskich ličbow a hygieniskich postajenjow dla njemóže so dźeń wotewrjenych duri, dnja 16.11.2021, přewjesć.

Ručež so cyłkowna situacija změruje, chcemy nachwatanski termin planować.

Informujemy Was sčasom.

 

Šulske wjednistwo

Featured

Informacija šulskeho wjednistwa

Dalše rjadowanje k postupowanju přećiwo COVID wot  08.11.2021

Z powyšenjom incidency ma so na šulskej ležownosći, w šulskim domje hač na městno dale nahubnik nosyć. We wučbje stajnje potom, hdyž so wotstawk mjez šulerjemi njedodźerži.

Testujemy dale trójce wob tydźeń. To płaći za přichodny tydźeń wot 08.11. do 12.11.2021.

Dźiwamy dale na dodźerženje wotstawkow.

Dowolene su jenož mediciniske maski abo přirunajomne. 

 

šulske wjednistwo

Featured

Informacija šulskeho wjednistwa

Dalše rjadowanje k postupowanju přećiwo COVID

Informationen zum weiterem Vorgehen ab 27.09.2021

 

Naprawy so wot póndźele 27.09. 2021 přewjedu, dokelž je incidenca > 35/ Die Umsetzung dieser Punkte ist umzusetzen, weil die

Inzidenz derzeit > 35 ist. (7 Tage Regelung)

 

  • To woznamjenja za šulerjow a přistajenych, zo ma so nahubnik na šulskej ležownosći, w šulskim domje a tež we wučbje nosyć.

        Das Tragen des Mund- und Nasenschutzes auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und im Unterricht ist für Schüler und Lehrer verpflichtend.

  • Dźiwamy dale na dodźerženje wotstawkow.

       Es gelten der Mindestabstand von mindestens 1,5 m.

  • Beim Betreten des Schulhauses müssen die Hände desinfiziert werden.
  • Testowanje přewjedźemy dale dwójce wob tydźeń na póndźeli a srjedźe.

         In der Woche vom 27.09. bis 01.10. werden zwei Tests durchgeführt.