Serbski gymnazij Budyšin

Sněhakowarske lěhwo w decembrje w Božim Daru

My, šulerjo 10. a zdźěla 9. lětnika Serbskeho gymnazija, podachmy so njedźelu 11.12. 2022 na puć do Božiho Dara. Tam wotměwaše so wot póndźele do pjatka naše sněhakowarske lěhwo. Zetkachmy so w 14.30 hodźin w Budyšinje před našim gymnazijom. Tam kontrolowaštej knjez Wjacławk a knjeni Štillerová, hač mamy wšitcy trěbny wupokaz sobu. Jako běše to zdokonjane, přijědźeštej hižo našej busaj, do kotrejuž so rozdźělimy. W busu sedźo wjesele spěwachmy, bachtachmy a jeli běše móžno tež spachmy.

Dojědźechmy wokoło 18.15 hodźin k našimaj pensijomaj. Tam so do hižo w busu wučinjenych stwow podachmy. Po wupakowanju kófrow so k wječeri zetkachmy a sej jědź zesłodźeć dachmy. Někotrym cyle tak jara njesłodźeše. Hdyž běchmy nasyćeni nam knjez Wjacławk wo dalšim pokročowanju rozprawješe. Wšitcy nawróćichmy so po tym do stwow a dźěchmy spać, zo bychmy na přichodnym dnju dosć mocow za sněhakowanje měli.

We 8.00 hodźin dyrbjachu naši započatkarjo snědać a po tym k wupožčenju sněhakow chwatać. To tež dalšej skupinje činištej, stajnje z wotstawkom wot něhdźe 30 mjeńšinow. Wustaji pak so na kóncu, zo tuta poł hodźina njedosahaše. To bě přičina za dołhe čakanje w zymje. Jako pak wšitcy sněhaki mějachmy, so do skupinow rozdźělichmy. Knjez Pawlik, knjez Čižank a knjeni Štillerová mějachu zhromadnje z čěskimaj wučerjomaj započatkarjow na starosći. Knjez Wjacławk a čěski wučer Erik měještaj srjedźnu skupinu. Nazhonjenych sněhakowarjow přewza knjez Grzyb.

Dnjowy wotběh běše stajnje samsny. Zetkachmy so we 8.45 hodź. wonka, zo bychmy w 9.00 hodź. móhli z wukubłanjom startować. Hač do napoł dwanaćich pilnje zwučowachmy. Tež hdyž mějachmy jenož małku pistu ze snadnym nachilenjom, dyrbjachmy stajnje nowe, wotměnjace nadawki absolwować. Po wobjedźe běše wotchad w 13.30 hodź. a w štyrjoch běše naš sněhakowarski dźeń zakónčeny. W šesćich běše potom wječor. Po tym sćěhowaše wuhódnoćenje dnja abo teoretiska wučba. W mjezyčasu kaž tež po tym běše naš swobodny čas, hdźež mějachmy stajnje wjele wjesela. Někotři sej samo mjez sobu jězdźenje na snowboardźe nawučichu abo hudźachu.

Wosebitosć a za wjetšinu wjeršk tydźenja běše srjedu wječor. Tam podachmy so na čerwjenu pistu. Na pisće běše nadawk nawuknyć prawe paralelne sněhakowanje. To so na přichodnym dnju tež na našej małej pisće dale zlěpšowaše. Jědźechmy samo šesćo zhromadnje horu dele. Wšelake techniki nam wučerjo tež předstajichu, kaž na přikład "carving".

Štwórtk steješe slalom na programje. W 1. skupinje (započatkarjo) su dobyli: 1. Klara Bedrichec, 2. Miriam Zellerec, 3. Milena Mikławškec, w 2. skupinje (srjedźna) 1. Jamila Hórnikec, 2. Maja Wienerec, 3. Hana Nukec a w 3. skupinje (profijojo): 1. Xaver Wenzel, 2. Ferdinand Nowak a 3. Xenia Koberec.  Wječor smy potom tydźeń wuhódnoćili. Wšitcy dóstachmy wopismo a najlěpši ze skupinow so mytowachu. Po rjanych dnjach so pjatk rano po snědani spěwajo a wjeseli na wróćopuć do domizny podachmy. W 13.30 hodź. běchmy zaso w Budyšinje, hdźež so rozžohnowachmy a domoj podachmy. Cyłkownje móžemy prajić, zo běše to poradźeny tydźeń a zo mějachmy wjele rjanych zhromadnych wokomikow.

Xenia Koberec, 10-1

Skilager 1

 

seminar gymn 2

seminar gymn 3