Serbski gymnazij Budyšin

Młode talenty wustajeja

“Młode talenty wustajeja ” - šulerske rysowanki jimaja při wotewrjenju wustajeńcy

Na skutkownym wotewrjenju wustajeńcy w rumnosćach zarjadniskeho twarjenja Zawoda za energiju a wodu Budyšin, prezentowachu šulerki a šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin swoje twórby.

Na přeprošenje jednaćelstwa předewzaća EWB, skićeše so Serbskemu gymnazijej Budyšin móžnosć, twórby šulerkow a šulerjow zjawnje wustajeć. Po powitanju přez jednaćelstwo, zastupjene přez knjeni Andreju Ohm a knjeza dr. Roberta Böhmera jako čłona dohladowanskeje rady, podźakowa so šulski nawoda knjez Wjacławk za iniciatiwu, šulerske wuměłstwo w zjawnych rumnosćach prezentować, a wuzběhny wuznam spěchowanja kreatiwnych talentow.

Mnohostronska zběrka, kotraž bu přez angažowanu wučerku knjeni Jelenu Neumannowu znošena a z podpěru šulerjow swojeho wuměłstwoweho kursa přihotowana, njewotbłyšćuje jenož wuměłsku wušiknosć šulerkow a šulerjow, ale zwuraznjenja tež jeje kreatiwne spočatki a indiwidualne formy.

Wot jimacych rysowankow hač k abstraktnym kompozicijam wupřestrěwa so šěrokosć pokazanych twórbow, kotrež wuměłski potencial młodych talentow podšmórnu.

Wustajeńca njeskića jenož dohlad do techniskeho wuwića šulerkow a šulerjow, ale powěda tež stawiznički wo wosobinskim rozrosće a wuměłskim rozwiću. Wobrubjene bu wotewrjenske zarjadowanje přez hudźbne přinoški šulerkow a šulerjow Serbskeho gymnazija Budyšin.

Wopytowarjo a wobchodni kupcy móža nětko na chódbach přebywać a hłubši wuznam twórbow wotkryć. Wustajeńca budźe hišće hač do kónca lěta 2025 wotewrjena. Wšitcy zajimowani su wutrobnje přeprošeni sebi dźěła šulerkow a šulerjow wobhladać.

R. Wjacławk

 

 Bild_1.jpeg Bild_2.jpeg  Bild_3.jpeg 

 

  • Schülerzeitung