Serbski gymnazij Budyšin

Naše dźesatki na wopyće we Warnoćicach

W septembrje mějachmy šulerjow z Warnočan gymnazija pola nas w Budyšinje na wopyće, 19.3.2024 wopytachu nětko naši šulerjo čěšćiny 10. lětnika partnerski gymnazij w Čěskej. Po dwuhodźinskej jězbje z busom a ćahom dojědźechmy skónčnje do Warnoćic, hdźež nas čěscy šulerjo hižo wočakowachu. Zhromadnje dźěchu wšitcy ke gymnazijej, hdźež so na zakładźe hrow mjez sobu lěpje zeznachmy. Po tym pokazachu nam naši čěscy přećeljo swoju šulu. Historiske twarjenje skići wjele rjanych róžkow. Wšudźe na chódbach wisaja wobrazy a fota wšelakich šulskich projektow a ekskursijow, tak zo móžeš sej šulske žiwjenje jako cuzy lěpje předstajić. W mjeńšich skupinach podachmy so na čěsko-němsku měšćansku rallye a móžachmy sej tak tute małe město lěpje wotkryć. Rěčny miks bě jara wotměnjawy – druhdy čěski, druhdy němski – ale tež jendźelšćina pomhaše nam při dorozumjenju. A tak bě naš wopyt bohužel tež spěšnje zaso ke kóncej: Naši hosćićeljo nas hišće k dwórnišću přewodźachu, zwotkelž podachmy so zaso na odyseju z busom a ćahom do Budyšina. Što je so nam wosebje lubiło abo nas překwapiło? Tu někotre impresije …

“Bě jara zajimawe, čěsku šulu a město Warnoćicy widźeć. Najlěpje su so mi přestawkowy rum a awtomaty w šuli lubili, dokelž tajke něšto nimamy. Nimo toho njetrjebaja šulerjo w přestawkach won, štož móhło so pola nas tež zawjesć.” “Naša hosćićelka Gabi bě jara přećelna. Wona je sej jara wjele prócy dawała, nam wšitko pokazać, rozjasnić a nas zastarać. W šuli mějachu tež cyle wjele awtomatow za napoje a snacki, štož mějach tež za jara dobre. Jenož nuzniki běchu spodźiwne, kusk kaž w zakładnej šuli. Město tež njebě wosebje rjane.”

“We Warnoćicach maja wulke dźěćace hrajkanišćo, na kotrež móže kóždy hić. Tam je wjele sportowych nastrojow, kotrež móžeš darmotnje wužiwać.” “Jědź je wo wjele tuńša hač w Němskej. Smy dener jědli a tón je lěpje słodźał hač pola nas.” “Smy so mjez sobu wobdarili – naši hosćićeljo dóstachu wot nas spěći-limonadu, dokelž je jim tutón napoj při poslednim wopyće tak słodźał. My smy wot čěskich přećelow za to jako dar Kofolu dóstali.” “Šula bě rjenje pisana, wšudźe běchu wulkotne wobrazy, w kóždej etaži maja awtomaty ze snackami. Wučerjo su šulerjam napřećo přećelniši. Atmosfera w šuli bě wjele přećelniša a bjez stresa.”

PhDr. Jana Štillerová

20240319 110045

20240319 132219

20240319 142537